E-mail: biuro@amadiz.pl

Tel: 506 966 504

Administrowanie wspólnotą

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości.
 • Wystąpienie do urzędów o nadanie nr. NIP , nr. REGON oraz pomoc w wybraniu najkorzystniejszej oferty  Banku obsługującego Wspólnoty Mieszaniowe.
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli ( adres korespondencyjny nr. telefonu)
 • Pełna organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach przez 24 h.
 • Zlecanie napraw przez wyspecjalizowane jednostki oraz pełny nadzór nad ich wykonaniem.
 • Dyżury Administratora na nieruchomości w stałych godzinach.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku części wspólnej nieruchomości otoczenia budynku oraz zieleni.
 • Internetowa obsługa rozliczeń właściciela nieruchomości za pomocą programu  e-kartoteka.pl umożliwiająca kontrolę płatności i naliczeń.
 • Zapewnienie preferencyjnych warunków ubezpieczenia a w razie szkody pomoc w dochodzeniu odszkodowania.
 • Pomoc prawna dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych oraz dla mieszkańców.
 • Pomoc w wyborze najlepszych ofert na towary i usługi w oparciu o badania rynkowe.
 • Kontrola merytoryczna  i pomoc w podpisywaniu umów z dostawcami mediów.
 • Pełna współpraca z lokatorami i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i sporów pomiędzy mieszkańcami.
 • Szukanie rozwiązań mających na celu pozyskiwanie pożytków z nieruchomości wspólnej.

Kontakt

Tel: 506-966-504
E-mail: biuro@amadiz.pl

logowanie do e-kartoteki


Adres siedziby

AMADiZ Sp. z o.o.
ul. Puławska 45A lok. 89
05-500 Piaseczno