E-mail: biuro@amadiz.pl

Tel: 506 966 504

Techniczna obsługa nieruchomości

 • Przejęcie i nadzór nad kompletnością dokumentacji technicznej nieruchomości od dewelopera/byłego zarządcy.
 • Występowanie do odpowiednich urzędów o duplikaty dokumentów w przypadku ich braku.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.
 • Nadzór nad okresowymi przeglądami  technicznymi nieruchomości.
 • Zlecanie i nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej w pełnym zakresie.
 • Przeprowadzanie przez wykwalifikowane osoby obowiązkowych kontroli technicznych Placu Zabaw.
 • Powadzenie rejestru zgłoszeń usterek i awarii.
 • Zlecanie i nadzór nad usuwaniem awarii i jej skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Nadzór nad wykonywaniem remontów bieżących oraz planowanych.
 • Kontrola nad należytym wywiązywaniem się z obowiązków podwykonawców świadczących usługi na nieruchomości.
 • Prowadzenie negocjacji ze wszystkimi kontrahentami w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty.
 • Podpisywanie niezbędnych umów na dostarczenie mediów oraz odbiór odpadów.
 • Certyfikowani Inspektorzy kontroli placu zabaw.

Kontakt

Tel: 506-966-504
E-mail: biuro@amadiz.pl

logowanie do e-kartoteki


Adres siedziby

AMADiZ Sp. z o.o.
ul. Puławska 45A lok. 89
05-500 Piaseczno